รู้จักเสาเข็มให้ดีก่อนใช้บริการ

เสาเข็มเป็นวัสดุที่ใช้รองรบน้ำหนักของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการ อุตสาหกรรมในบ้านเรา หลักการทำงานของเสาเข็ม โดย จะรับน้ำหนักโดยตรงจากส่วนที่เป็นฐานล่างก่อน แล้วจึงถ่ายเทน้ำหนักไปให้ดิน เพื่อที่ดินจะได้รับน้ำหนัก ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้น้อยลง ทำให้เกิดความ แข็งแรง เสาเข็มมีความจพเป็นมาก ในการก่อสร้างฐานสิ่งก่อสร้าง  ดังนั้นสิ่ง ก่อสร้างที่อยู่อาศัย จึงต้องใช้ เสาเข็ม ที่มีคุณภาพ มาใช้งาน ที่จะช่วยรักษาชีวิต และความปลอดภัยของท่านได้